Jak zhubnout rychle, bez hladovění a námahy ve dvou krocích

 • 1. krok
 • 2. krok
kg
cm

Jaké výsledky BMI můžou být a co znamenají?

 • Pod 18,5 Těžká podvýživa - tento výsledek může představovat zdravotní riziko! Důležité je nabrat váhu a následně svalovou hmotu.
 • 16,5 - 18,5 Podváha - v případě podváhy musíte nejdříve nabrat váhu. Potom svalovou hmotu. K tomu Vám pomůže správná skladba jídelníčku.
 • 18,5 – 25 Ideální (zdravá) váha - v poměru ke své výšce vážíte optimálně. Což je skvělá zpráva, jelikož nemusíte na své životosprávě nic měnit.
 • 25 – 30 Lehká nadváha - v tomto případě se začnou objevovat zdravotní komplikace nebo jistá omezení. Určitě byste se měli být na pozoru.
 • 30 – 35 Střední nadváha (Obezita 1. stupně) - zde se zvyšuje riziko spojené se zdravím člověka a jistá omezení Vás potkávají každý den.
 • 35 - 40 Vyšší nadváha (Obezita 2. stupně) - výrazné ohrožení na zdraví a spolu s ním velká zátěž pro organismus. Doporučujeme nasadit správný jídelníček.
 • Nad 40 Velmi vysoká nadváha (Obezita 3. stupně) - extrémní hodnota, kdy se jedná o hazard se zdravím. Zde je nutná redukce váhy, změna životosprávy a jídelníčku.

Index BMI Prime je přesnější!

Tento BMI index je přesnější než základní index BMI. Je to poměr vlastního indexu k indexu optimální váhy a hodnoty jsou následující:

 • Pod 0,74: Podvýživa
 • 0,74 – 1,00: Ideální váha
 • Nad 1,00: Nadváha, obezita